ΥΓΕΙΑ
Posted in

Η επεξεργασία της ανθρώπινης γλώσσας στον εγκέφαλο του σκύλου

Η επεξεργασία της ανθρώπινης γλώσσας στον εγκέφαλο του σκύλου
Posted in

Σε μια επιστημονική έργευνα στην Ουγγαρία, μέσα σε εργαστήριο, με την βοήθεια 13 σκυλιών με εμπειρία στο ΜRT (Magnet Resonanz Tomograph) διαπιστώθηκε οτι η επεξεργασία της ανθρώπινης γλώσσας στον εγκέφαλο του σκύλου είναι παρόμοια με την επεξεργασία της στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

“Εξετάσαμε εάν μπορεί το σκυλί να ξεχωρίσει σημαντικές λέξεις από ασήμαντες και εάν έχει τη δυνατότητα να το συνδυάσει με διάφορους τόνους της φωνής. ”

Η αναγνώριση λέξεων γίνεται στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, ενώ το ύφος με το οποίο προφέρονται οι λέξεις αναζητούνται στην δεξιά πλευρά.

“Ανακαλύψαμε οτι η αριστερή πλευρά του εγκεφάλου ενεργοποιήθηκε όταν ο σκύλος άκουσε λέξεις επιβράβευσης, ανεξάρτητα από τον τόνο της φωνής. Σε ασήμαντες λέξεις δεν μετρήθηκε καμία δραστηριότητα. Η δεξιά πλευρά του εγκεφάλου ενεργοποιήθηκε μόνο με ένα συναισθηματικό τόνο φωνής, ανεξάρτητα από τις λέξεις.

Επίσης διαπιστώσαμε οτι τα σκυλιά συνδαίουν τις λέξεις και τον τόνο φωνής όταν ταιριάζουν: ακούγωντας λόγια επιβράβευσης με το αντίστοιχο τόνο φωνής, προκάλλεσε τα ίδια συναισθήματα.Έτσι, τα σκυλιά δεν μπορούν μόνο να διακρίνουν αυτό που λέμε και πώς το λέμε αλλά έχουν και τη δυνατότητα να συνδυάσουν τα δύο και να ερμηνεύσουν σωστά τη σημασία της λέξης.”

Αυτό που κάνει τον αθρώπινο λόγο και την ανθρώπινη γλώσσα μοναδική δεν είναι η διανοητική δυνατότητα επεξεργασίας, αλλά μοναδική είναι η ικανότητα να δημιουργεί λέξεις και εκφράσεις και να τις χρησιμοποιεί κατανοητά.

Υπεύθυνη κειμένου: Ρεγγίνα Μπίμπα, Διατροφολόγος και Σύμβουλος εναλλακτικών θεραπειών για σκύλους και γάτες

Join the conversation

TOP

Το καλάθι μου 0