Τα εξατομικευμένα διαιτολόγια που προσφέρει το Biodog σχεδιάζονται με τις πιο πρόσφατες γνώσεις και με σύγχρονα προγράμματα, σε συνεννόηση με τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες σας.