Η προσωπική υποστήριξη αφορά νέους κηδεμόνες κουταβιών ή σκύλων οι οποίοι προβληματίζονται σχετικά με την εφαρμογή του crate training και δυσκολεύονται με την καθημερινή συμβίωση με τον σκύλο τους. Ειδικά σε υπερκινητικά κουτάβια και σε σκυλιά που υποφέρουν από ανασφάλειες και φοβίες, το ασφαλές μέρος του crate σε συνδιασμό με ένα κατάλληλο καθημερινό πρόγραμμα μπορούν να προσφέρουν τις σωστές βάσεις για την ανατροφή και την εκπαίδευση του σκύλου.

Η προσωπική υποστήριξη περιλαμβάνει:

  • πώς αντιλαμβάνεται ο σκύλος το crate και το πρόγραμμα
  • συμβουλές σχετικά με το σωστό μέγεθος του crate,  την σωστή τοποθέτηση και τον σωστό εξοπλισμό του
  • καθοδήγηση σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να κρατάμε απέναντι στο κουτάβι κατά τη διάρκεια της εκμάθησης του crate
  • συμβουλές για την εφαρμογή ενός κατάλληλου καθημερινού προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινότητα του ιδιοκτήτη και τις ανάγκες του κουταβιού.
  • συμβουλές σχετικά με την σωστή διόρθωση προβλημάτων γύρω από το crate training

Δουλεύοντας σεβόμενοι τα φυσιολογικά ένστικτα του σκύλου, θα σας βοηθήσουμε να γίνει το crate training μία διαδικασία χωρίς άγχος και προβληματισμούς.